Gábor György: A Hit Gyülekezete és a Kínai Kommunista Párt – Mandiner.hu

Egymásra találásuk Orbán Viktor kegyelmi ajándékának tűnik.

„Az ökumenizmus (oikumené = egyetemes, egész világra vonatkozó) csodálatos mozgalom, amely az összes keresztény egyház egyesítésének gondolatából indul ki. Alapja az a meggyőződés, hogy a keresztények Krisztussal egyek, továbbá, hogy Istennek egy népe van (az Újszövetség népe), s spirituális értelemben egyetlen Egyháza (ekklészia = elhívottak gyülekezete), amely a Jézus Krisztusban hívő, s a keresztségben újjászületett emberek közössége. Ezt az egységet fogalmazza meg János evangéliumának nevezetes verse: »Legyenek mindnyájan egy. Amint te, Atyám bennem vagy s én benned, úgy legyenek ők is bennünk, hogy így elhiggye a világ, hogy te küldtél engem.« (János 17,21)

A megosztottság és az egység helyreállítása a minap új fordulatot vett, midőn arról az örömhírről értesülhettünk, hogy a Hit Gyülekezetének lapja, a Hetek megjelentette Hszi Csin-pingnek, a Kínai Népköztársaság elnökének, a Kínai Kommunista Párt főtitkárának újévi köszöntőjét.

A Lélek általi elragadtatás tanúbizonysága, hogy a magyar fordítás a nyelveken szólás eksztatikus állapotában született, eddig ismeretlennek bizonyuló nyelven és semmilyen nyelvre nem jellemző hangsorok alkalmazásával.

Az ökumenikus egység mindenesetre megvalósulni látszik a Hit Gyülekezete és a Kínai Kommunista Párt között, annál is inkább, mert míg az ökumenikus mozgalom Isten kegyelmi ajándéka, a Hit Gyülekezetének és a Kínai Kommunista Pártnak az egymásra találása Orbán Viktor kegyelmi ajándékának tűnik.

Neked Ajánljuk