Balog Zoltán: Isteni figyelmeztetés, hogy sokkal rosszabb helyzetbe kerültünk – Telex

„A mi generációnk és a nyomunkba lépők még ismerik a vízmelegítés nyűgét, a büdös olajkályhát, amely mellett 18 fokban üldögéltünk. Szerényebben éltünk, a hit mégis boldoggá tudott tenni bennünket” – mondta Balog Zoltán püspök, volt emberierőforrás-miniszter a reformatus.hu-nak adott interjúban. A Magyarországi Református Egyház Zsinatának lelkészi elnöke azt is elmondta, szerinte „újból szerényebben fogunk élni, de ez jót tehet majd nekünk is, a világnak is.”

Bár nem egyértelműen kimondva, az interjúban Balog több helyen is utal arra, hogy a mostani kihívások (valószínűleg a gazdasági válság, infláció, energiaválság) Isten kihívásai a keresztyén embereknek. Szerinte:

„Gondolhatnánk, hogy ha továbbra is ugyanazt a gazdaság és családpolitikát folytatjuk, ha változatlanul szorgalmasan dolgozunk, őrizzük a hitünket, akkor mindennek rendben kell lennie. Most mégis sokkal rosszabb helyzetbe kerültünk. Figyelmeztetés ez. Mondhatjuk persze, hogy külső körülmények vagy más sodort minket válságba, de ha megállunk és imádságban elgondolkodunk, megértjük Isten akaratát.”

Balog szerint keresztyén tapasztalat, hogy nem kizárólag az anyagi jóléten múlik az ember boldogsága. Ezzel kapcsolatban azt mondja:

„Minden helyzetben lehet és kell hálát adni. Ez is segít a bajban. Adjunk hálát azért, hogy a hét szűk esztendő a hét bő esztendő után jön! Igaz, hogy újból szerényebben fogunk élni, de ez jót tehet majd nekünk is, a világnak is.”

Bár abban semmi érdekes nincs, hogy egy keresztény ember és egyházi vezető vallási magyarázatokkal igyekszik értelmezni a társadalmi és gazdasági kihívásokat, Balog Zoltán jelentősége ennél azért nagyobb. 2012 és 2018 között ugyanis emberierőforrás-miniszterként ő volt a felelős az oktatás és az egészségügy mellett a szociális kérdésekért is Magyarországon.

A 2014 utáni éveket gazdasági növekedés és ezzel a szegénység csökkenése jellemezte, kritikusai szerint Balog azonban nem tett eleget a társadalmi különbségek csökkentéséért és a legelesettebbek felzárkóztatásáért. A Balog Zoltánról készült portrénk itt olvasható.

Neked Ajánljuk